نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی

 

 

استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی شرکت در وب سایت به آدرس: www.isepas.com

متقاضیانی که از طرف شرکتهای خود معرفی شوند، با ارسال نامه معرفی آن شرکت به نمابر ۳۶۲۰۱۱۵۴-۰۳۱ ، از آن ها پیش ثبت نام بi عمل می آید. درصورت معرفی بیش از ۳ نفر برای دوره آموزشی، ۲۰ % تخفیف برای آن شرکت در نظر گرفته می شود.

برای انجام ثبت نام قطعی، لازم است هزینه ثبت نام به حساب جاری ۰۱۰۸۸۶۶۷۴۵۰۰۱ بانک صادرات در وجه شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان واریز گردد و کپی فیش به  ۳۶۲۰۱۱۵۴ –۰۳۱ و یا به شماره تلگرام واحد آموزش ۰۹۱۳۴۳۰۵۲۹۹ ارسال گردد. خواهشمند است در فیش های واریزی ارسال شده حتماً نام نام خانوادگی شرکت کنندگان، نام شرکت، نام دوره و تاریخ دوره موردنظر درج گردد تا در ثبت نام متقاضیان اشتباهی صورت نگیرد.

تذکر ۱: هرگونه انصراف از شرکت در دوره باید توسط متقاضی تا یک هفته قبل از برگزاری دوره کتبا به واحد آموزش اعلام گردد. در غیر این صورت فقط ۵۰ % از شهریه پرداختی مسترد خواهد شد.

تذکر ۲: به قیمت های اعلام شده، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مصوب اضافه می گردد.

 

کانال های ارتباطی تلگرام شرکت

تلگرا م واحد آموزش: ۰۹۱۳۴۳۰۵۲۹۹ – تلگرام واحد فروش: ۰۹۱۳۶۲۸۶۴۰۰