درباره ما

این بخشی از واقعیت هایی درباره ماست

“نیروی انسانی ارزشمندترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمانی را تشکیل می دهد. لذا صیانت از نیروی انسانی، حفظ سلامت و افزایش شایستگی ها و توانمندی های آن ها از پر بازده ترین سرمایه گذاری ها خواهد بود. شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپـاس)، قصد دارد با تهیه، تولید و توزیع لوازم حفاظت فردی، ارائه ی خدمات مشاوره ی فنی-مهندسی، آموزش، سازمان ها را در جهت افزایش شایستگی ها و توانمندسازی نیروی انسانی خود یاری دهد.”

معرفی شرکت

مجموعه ی ایمن سپاهان در سال 1382 با تاسیس فروشگاه لوازم ایمنی و حفاظت فردی فعالیت خود را آغاز نمود. با رشد فعالیت ها و جلب مشتریان از مناطق مختلف، فروشگاه دوم مجموعه در اصفهان در سال 1386 راه اندازی شد. با اهداف افزایش رضایتمندی مشتریان و به روزرسانی خدمات، رویکرد برنامه ریزی استراتژیک و استقرار سیستم های مدیریتی مدنظر قرار گرفته و به دنبال آن در سال 1390 وب سایت و فروشگاه اینترنتی ایمن سپاهان با هدف اطلاع رسانی، افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان و تسهیل فروش راه اندازی گردید. این امر منجر به گسترش فعالیت های شرکت به خارج از استان و همکاری با بسیاری از شرکت های معتبر و بزرگ گردید. با توجه به آنکه استفاده از لوازم حفاظت فردی به عنوان وسیله ای برای حفاظت از نیروی انسانی قلمداد شده و هدف غایی، سلامت انسان هاست و براساس نیازهای سازمان ها در این زمینه از سال 1395 فعالیت رسمی شرکت در زمینه ی افزایش سطح توانمندی و شایستگی های کارکنان سازمان ها آغاز شد و ارائه ی خدمات آموزشی و مشاوره با هدف ارتقا سطح سلامت کارکنان از زمینه های اصلی فعالیت شرکت می باشد و در این راستا آموزش به عنوان وسیله ای برای انتقال مفاهیم و فنون علمی، یکی از روش ها بوده و شرکت سپاس با داشتن پشتوانه ی غنی از سال ها فعالیت در زمینه ی HSE از سایر روش های افزایش شایستگی مانند مربی گری و کار عملی استفاده می نماید.