چشـــم انــداز

شرکت ایمن ارائه ی خدمات سریع و با کیفیت

ارزش‌های سازمانی

 • اعتقاد به تولید ملی و اعتماد به کالای ایرانی
 • مشتری مداری و برآورده سازی نیازهای واقعی مشتریان
 • رعایت اصول اخلاقی و اسلامی در کسب و کار و اشتهار به صداقت
 • برقراری روابط سودمند متقابل با ذینفعان

چشم انداز

شرکتی مشهور به خوش قولی، ارائه ی خدمات سریع و با کیفیت، معتبر و علمی در زمینه خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای که در بین 10 شرکت فعال در این حوزه در سطح کشور قرار داشته و فعالیت های آن بر بستر فناوری اطلاعات انجام می شود.

رسالت شرکت

شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان(سپاس) یک سازمان تجاری در ایران است که با ارائه ی خدمات ایمنی، بهداشت حرفه ای به دنبال افزایش سطح سلامت جامعه است. خط مشی شرکت مشتری محوری، شناسایی و درک نیازهای واقعی مشتریان، برنامه‌ریزی تامین این نیازها و تعهد به بهبود مستمر در ارائه ی خدمات و تولیدات خود در جهت جلب و افزایش رضایت مشتریان می‌باشد. این شرکت در واقع سازمانی اجتماعی است که اعضای آن، مشتریانی هستند که با یکدیگر برای دستیابی به اهداف زیر کار می کنند:

 • تخصصی ترین مرجع علمی تجهیزات ایمنی
 • کمک به ارتقاء سطح استاندارد و استاندارد سازی تجهیزات ایمنی
 • جمع آوری و توزیع اطلاعات در بین صنایع و کارشناسان مرتبط با حوزه HSE
 • برقراری ارتباط سودمند با سایر سازمان های فعال در زمینه ایمنی
 • ارتقاء استفاده مناسب و ارائه ی راهنمایی در انتخاب و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
 • اولویت داشتن ارائه ی پیشنهاد و مشاوره صادقانه جهت حذف خطرات نسبت به فروش لوازم حفاظت فردی
 • مشارکت فعال و همکاری برای ایجاد شهر سالم و ایمن به عنوان یک مسئولیت اجتماعی افتخار آفرین
 • انجام به موقع و مناسب تعهدات مورد توافق با مشتریان و حفظ ارتباط با مشتری و حمایت از وی حتی پس از اتمام قرارداد

با این رویکردها، ارائه ی خدمات یا فروش لوازم به مشتری پایان کار نبوده بلکه شروع یک رابطه سودمند متقابل و تعامل سازنده با مشتری می‌باشد و به گونه ای سازمان دهی شده است که بتواند حداکثر انعطاف پذیری و مشارکت همگانی را ایجاد نماید.