خلاصه مقاله

  دستورالعمل ایمنی مخازن ذخیره میعانات گازی (سقف شناور) الف :مرحله فونداسیون کف مخزن ۱. حتما از وسایل حفاظت فردی PPE مناسب برای کار استفاده شود. ۲. برای جلوگیری از برق گرفتگی حتما از سیستم ارتینگ Earthing و کلید های محافظ جان ELCB استفاده شود. ۳. چاه ارت اصلی مخزن باید مطابق با استاندارد ساخته و مقاومت آن توسط ارت سنج اندازه گیری شود. (چاه ارت مخزن از چاه ارت ژنراتور و تابلوی اصلی جدا باشد.) ۴. نفرات باید دوره های آموزشی( جابجایی دستی بار،کاردر ارتفاع،جوشکاری و برشکاری، کمک های اولیه،ایمنی برق و کار در فضای بسته ) Lifting را طی نمایند. ۵. برای جلوگیری از خطر سر خوردن و لیزخوردن HOUSEKEEPING رعایت شود. ۶. محل ایمن برای نگهداری کپسول های تحت فشار ساخته شود. ۷. برای جابجایی و نگهداری کپسول های اکسیژن و بوتان از  Basket و TROLLEY  استفاده شود. ۸. تمامی کپسول های تحت فشار باید به شیر ایمنی یک طرفه Flash back arrestor مجهز شوند. ۹. از تماس دست آلوده به چربی، روغن ،گریس و…به کپسول های هوا(اکسیژن ) خودداری شود. ۱۰ . آوردن کپسول های تحت فشار به داخل مخزن اکیدا ممنوع است. ۱۱ . استفاده از کپسول های اکسیژن برای بادگیری و تمیز کردن لباس وگردوغبار اکیدا ممنوع است. ۱۲ . تمامی ابزار و […]

دریافت فایل مقالهمتن کامل

دستورالعمل ایمنی مخازن ذخیره میعانات گازی (سقف شناور)

مخازن ذخیره میعانات گازی

 

دستورالعمل ایمنی مخازن ذخیره میعانات گازی (سقف شناور)

الف :مرحله فونداسیون کف مخزن
۱. حتما از وسایل حفاظت فردی PPE مناسب برای کار استفاده شود.

۲. برای جلوگیری از برق گرفتگی حتما از سیستم ارتینگ Earthing و کلید های محافظ جان ELCB استفاده شود.
۳. چاه ارت اصلی مخزن باید مطابق با استاندارد ساخته و مقاومت آن توسط ارت سنج اندازه گیری شود. (چاه ارت مخزن از چاه ارت ژنراتور و تابلوی اصلی جدا باشد.)
۴. نفرات باید دوره های آموزشی( جابجایی دستی بار،کاردر ارتفاع،جوشکاری و برشکاری، کمک های اولیه،ایمنی برق و کار در فضای بسته ) Lifting را طی نمایند.
۵. برای جلوگیری از خطر سر خوردن و لیزخوردن HOUSEKEEPING رعایت شود.
۶. محل ایمن برای نگهداری کپسول های تحت فشار ساخته شود.
۷. برای جابجایی و نگهداری کپسول های اکسیژن و بوتان از  Basket و TROLLEY  استفاده شود.
۸. تمامی کپسول های تحت فشار باید به شیر ایمنی یک طرفه Flash back arrestor مجهز شوند.
۹. از تماس دست آلوده به چربی، روغن ،گریس و…به کپسول های هوا(اکسیژن ) خودداری شود.
۱۰ . آوردن کپسول های تحت فشار به داخل مخزن اکیدا ممنوع است.
۱۱ . استفاده از کپسول های اکسیژن برای بادگیری و تمیز کردن لباس وگردوغبار اکیدا ممنوع است.
۱۲ . تمامی ابزار و وسایل برقی دستی باید قبل از کار بررسی شوند.
۱۳ . تمامی سنگ فرز ها باید دارای حفاظ دورسنگ باشند.
۱۴ . کپسول آتش نشانی به تعداد کافی در کنار هر دستگاه برقی و منابع گرمازا نصب گردد.
۱۵ . تمام رکتیفایر ها باید از لحاظ ایمنی برق توسط برقکار ماهر بررسی شوند.
۱۶ . آوردن تابلو برق به داخل مخزن ممنوع است.
۱۷ . تمامی کابل های برق برای جلوگیری از خطر سایش و بریدگی حتما عایق دوگانه شوند.
۱۸ . لبه های تیز اجسام و ورقه های برنده حتما محافظت یا صاف شود.
۱۹ . موارد ایمنی هنگام عملیات بار برداری رعایت شود.
۲۰ . بالابردن و جابجایی بار از روی نفرات ممنوع است.

ب:مرحله شل گذاری
۱. حتما از طناب مهار  برای مهار شل Tag line استفاده شود .
۲. ریگر و راننده ماهر بوده و دستگاه دارای SWL ,CERTIFICATE باشد.
۳. برای فیکس کردن شل ها می بایست از ناودانی و مان استفاده شود.
۴. سکوی کار ایمن برای کار بر روی شل ها (جاکلنگی Bracket ) لحاظ شود.
۵. جا کلنگی در اثر استفاده زیاد نباید دچار فرسودگی (خستگی فلز ) شده باشند.
۶. استفاده از طناب به عنوان Life Line بر روی جاکلنگی ممنوع است. (از وایر استفاده شود)
۷.حتما Hand rail ,Guard rail بر روی جاکلنگی به وسیله میل مهار تعبیه شود.
۸. تخته های مورد استفاده حداقل ۲ عدد بوده وپهنای کمتر از ۵۰cm نداشته باشند.
۹. فاصله دو جاکلنگی مجاور هم بیشتر از ۳ متر نباشد. (حداقل ضخامت تخته ها  ۵cm می باشد.)
۱۰. راه دسترسی ایمن Access Way (نردبان) یا داربست در چند نقطه از مخزن لحاظ شود.
۱۱. هنگام شل گذاری مراقب دست ها واندام خود باشید .
۱۲. تمام بوگی ها باید دارای مشخصاتی مانند SWL پلاک ظرفیت، ابعاد بوده و Certificate  داشته باشند.
۱۳. تخته های داخل بوگی باید سالم وخوب محکم شوند.
۱۴. بوگی دارای راه دسترسی ایمن بوده واز سمت بیرون نرده محافظ داشته باشد.
۱۵. کف بوگی باید کاملا پوشش ثابت داشته باشد.
۱۶. برای جابجایی بوگی از طناب استفاده نشود (زنجیر به همراه بلبرینگ استفاده کنید)
۱۷. نفرات داخل بوگی باید کمربند ایمنی Harness استفاده کنند.
۱۸. از چادر نسوز برای دور بوگی استفاده شود.
۱۹. داخل بوگی خاموش کننده آتش تعبیه شود.
۲۰. برای اتصال دو وایر به هم حداقل از دو clamp  استفاده شود.

ج:سقف شناور Floating Roof 
۱. برای رفتن زیر Deck حتما باید مجوز ورود به فضای بسته از واحد ایمنی اخذ شود.
۲. نفرات با علایم کمبود اکسیژن وخطرات کار در فضای بسته آشنا شوند.
۳. روشنایی کافی و تهویه مناسب لحاظ شود. (تا حد ممکن از فن مکانیکی استفاده شود )
۴. برای ورود به کمپارتها پرمیتStandby man روشنایی  و تهویه الزامیست.
۵. قبل از ورود نفرات به زیر Deck حتما Gas test انجام شود.
۶. تست Vacuum  باید طبق استاندارد بوده و دستگاه سالم باشد.
۷. اپراتور تست خلا باید از وسایل ایمنی فردی برخوردار بوده وتجربه کافی را داشته باشد.
۸. تمهیدات ایمنی هنگام تست رادیوگرافی لحاظ شود.
۹. هنگام Oil test تمامی کپسول های هوا (اکسیژن ) را از محل دور کنید.
۱۰. هنگام هرگونه تست RT,OIL TEST ,PT ,… حتما علایم و تابلوهای هشداردهنده ایمنی را نصب کنید.

د:نصب بادگیر ها WIND GUARDER ,STIFFNER 
۱. از بوگی مناسب با این مرحله استفاده شود.
۲. راه رفتن نفرات روی Stiffner  مطلقا ممنوع است.
۳. راه دسترسی ایمن هنگام نصب پله استفاده از Man basket می باشد.
۴. بهتر است Hand rail ,Guard Rail روی زمین به بادگیر نصب شود وسپس به بالا منتقل شود.
۵. ساپورت های زیر باد گیر بایستی محکم شده وسپس بادگیر روی آن نصب گردد.
۶. کپسول های گاز نباید دارای نشتی بوده و محل اتصالات بایستی کاملا بررسی شود.

و: مرحله BOX UP 
۱. قبل از بستن تمام ورودی وخروجی ها توسط ایمنی کل مخزن بازدید شود تا فردی داخل مخزن باقی نمانده باشد.
۲. قبل از ورود به داخل مخزن اخذ پرمیت CONFINED SPACE الزامیست.

ن: مرحله زنگ زدایی ورنگ آمیزی Painting& Sand Blasting 
۱. استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب با گرد و غبار و گاز و بخار
۲. اخذ پرمیت های مربوطه ( تعبیه تهویه مناسب وروشنایی کافی )
۳. تمام نفرات قبل از شروع بکار باید در کلاس های آموزشی مربوطه شرکت نمایند و TBM برگزار شود.
۴. نفرات به شکل شیفتی باید کار کنند.
۵. استفاده از بوگی مناسب برای رنگ آمیزی ضروریست.
۶. تینر و هاردنر را در ظرف های آب نریزید.
۷. تمامی بست ها و کوپلینگ های دستگاه کمپرسور باید دارای ضامن ایمنی باشند و محکم شوند.
۸. اپراتور دستگاه کمپرسور باید دارای Ear plug باشد.
۹. دیگ سند یا کاپر بلاست وضمائم آن باید دارای Certificate بوده و نفر کمکی همیشه در کنار دستگاه باشد.
۱۰. چربی گیر و رطوبت ساز دستگاه سالم بوده و خروجی شیلنگ اکسیژن از دستگاه کمپرسور جدا باشد.
۱۱. برای عملیات سند یا کاپر بلاست حتما از کلاهخود مناسب این کار استفاده شود.
۱۲. استفاده از سیلیس به علت خطرات و بیماریهای تنفسی آن ممنوع است از مسباره و گارنت استفاده شود.
۱۳. برای رنگ آمیزی داخل مخزن از B.A استفاده شود.
۱۴. برای دسترسی هنگام رنگ آمیزی زیر راه پله از بسکت یا داربست استفاده شود.

80

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۹۷/۰۶/۲۵