خلاصه مقاله

استفاده از جلیقه های خنک کننده فردی راهکاری عملیاتی برای مدیریت فشار گرمایی در محیط های کار و ورزش یکی از عوامل زیا ن آور در محیط های کار، میادین ورزشی و عملیات نظامی گرما است. پیامد های مواجهه با گرما در ابتدا به صورت بروز استرین گرمایی (پاسخ فیزیولوژیک بدن به گرما)است و مواجهه طولانی مدت، منجر به بروز گرفتگی عضلانی، خستگی گرمایی، سنکوپ گرمایی، گرما زدگی، کاهش عملکرد جسمانی و ذهنی، کاهش بهر ه وری، افزایش میزان بروز خطا های انسانی و حوادث و کاهش سطح ایمنی می گردد.به علت تغییرات شرایط جوی در دهه های اخیر از جمله کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت جو کره زمین و از طرفی پایدار بودن شر ایط گرم و خشک و گرم و مرطوب اقلیمی در مناطق جنوبی و مرکزی کشور طولانی مدت (۶ تا ۹ ماه از سال) به واسطه موقعیت جغرافیایی کشورمان ایران، تقریبا تمام فعالیت های کاری(کار در معادن ، کشاورزی، صنعت)، ورزشی و نظامی با درجات متفاوتی در مواجهه با گرما انجام می گیرد و از طرف دیگر به دلیل ماهیت گرمازا بودن اکثر فعالیت های صنعتی (صنایع ذوب و ریخته گری،نساجی، شیشه و بلور، مصالح ساختمانی، پالایش نفت و گاز و غیره) تعداد مشاغلی با […]

دریافت فایل مقالهمتن کامل

مدیریت استرس گرمایی

استفاده از جلیقه های خنک کننده فردی

راهکاری عملیاتی برای مدیریت فشار گرمایی در محیط های کار و ورزش

یکی از عوامل زیا ن آور در محیط های کار، میادین ورزشی و عملیات نظامی گرما است. پیامد های مواجهه با گرما در ابتدا به صورت بروز استرین گرمایی (پاسخ فیزیولوژیک بدن به گرما)است و مواجهه طولانی مدت، منجر به بروز گرفتگی عضلانی، خستگی گرمایی، سنکوپ گرمایی، گرما زدگی، کاهش عملکرد جسمانی و ذهنی، کاهش بهر ه وری، افزایش میزان بروز خطا های انسانی و حوادث و کاهش سطح ایمنی می گردد.
به علت تغییرات شرایط جوی در دهه های اخیر از جمله کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت جو کره زمین و از طرفی پایدار بودن شر ایط گرم و خشک و گرم و مرطوب اقلیمی در مناطق جنوبی و مرکزی کشور طولانی مدت (۶ تا ۹ ماه از سال) به واسطه موقعیت جغرافیایی کشورمان ایران، تقریبا تمام فعالیت های کاری(کار در معادن ، کشاورزی، صنعت)، ورزشی و نظامی با درجات متفاوتی در مواجهه با گرما انجام می گیرد و از طرف دیگر به دلیل ماهیت گرمازا بودن اکثر فعالیت های صنعتی (صنایع ذوب و ریخته گری،نساجی، شیشه و بلور، مصالح ساختمانی، پالایش نفت و گاز و غیره) تعداد مشاغلی با مشکلات گرمایی بسیار زیاد است .

34

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۰۰/۱۲/۲۶