03 ژوئن

ولی اله ناظم الرعایا

ولی اله ناظم الرعایا کارشناس و مشاور ایمنی ناحیه آهن سازی شرکت فولاد مبارکه کارشناس رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان سوابق تحصیلی دکترای مدیریت کسب و کار DBA كارشناس …
23 ژانویه

سید جواد موسوی

سید جواد موسوی کارشناس و مشاور ایمنی ناحیه آهن سازی سوابق تحصیلی دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت HSE کارشناسي مهندسي بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکي ايران (تهران) کارداني بهداشت …
21 ژانویه

محسن شاهسون

محسن شاهسون کارشناس ایمنی مرکز ایمنی و آتش نشانی- مسئول تایید و تهیه وسایل حفاظت فردی کارشناس ایمنی مرکز ایمنی و آتش نشانی مسئول -پیاده سازی نرم افزار شناسایی خطرات …
13 ژانویه

علیرضا یاوری

علیرضا یاوری کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش سوزی و آتش نشانی(گروه ایمنی وحوادث) مشاور آموزش ایمنی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار سوابق کاری کارشناس رسمی دادگستری(کشوری) رشته …
13 ژانویه

اصغر قاری

اصغر قاری کارشناس مشاور ايمني در ناحیه آهن سازی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان سوابق تحصیلی کارشناسي ارشد مدیریت HSE از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد کارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي …
31 دسامبر

علیرضا رضایی

علیرضا رضایی برنامه ریزی و کنترل توليد ناحیه آهن سازي فولاد مبارکه سوابق تحصيلي مقطع تحصيلي رشته/گرايش نام واحد آموزشي ليسانس مهندسي معدن- استخراج دانشگاه صنعتي اصفهان فوق ليسانس مهندسي …