بیسیم مجاز صبا مدل SK1 – مجوز سازمان تنظیم مقررات رادیویی