ماسک سه بعدی سپاس – شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان – مجوز تولید رسمی از سازمان غذا و دارو