X90E (یراق جغجغه ای)

عایق الکتریکی تا حداکثر 380 ولت AC