نیو فیس ماسک جدید سپاس – طرح ۳M

تست شده توسط مراکز معتبر تنفس بسیار راحت نسبت به تمامی ماسک های معمولی طراحی کاملا ارگونومیک متناسب با فرم صورت و فیت شدن عالی