نام و نام خانوادگی

متولد

مدرک تحصیلی

کارشناس و مشاور ایمنی ناحیه آهن سازی

“سوابق تحصیلی”

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت HSE
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران)
کاردانی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اهواز (جندی شاپور)

“سوابق اجرایی”

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
شرکت توکا سبز (فولاد مبارکه)
مشاور HSE (شرکت رنگین ذوب)
مشاور HSE (شرکت پارس رصین) پالایشگاه اصفهان
مربی آموزش مباحث ایمنی عمومی ، ایمنی تخصصی گندله سازی، بهداشت تخصصی آهن سازی و… در مجتمع فولاد مبارکه

“توانمندی ها و مهارت های حرفه ای”

تهیه و تدوین HSE PLAN برای پروژه های پیمانکاری
آموزش موارد مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه ای
آموزش ایمنی و اطفاء حریق
مشاوره در زمینه استقرار و ممیزی سیستم های ISO 9001 ، ISO 14001 ، ISO 45001
مشاوره در زمینه ارزیابی ریسک
تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی
تهیه و تدوین MSDS مواد شیمیایی

“دوره های آموزشی طی شده / گواهینامه های اخذ شده”

ممیزی داخلی (OHSAS 18001) از شرکت NIS CERT
آموزش نرم افزار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
ایمنی تخصصی تجهیزات برق با ولتاژ بالا
ایمنی کار با مواد و دستگاه های پرتوزا
استقرار تکنیک های TQ
آشنائی با استاندارد ISO 9001
آشنایی با استاندارد ISO 14001
نقش عوامل انسانی در جلوگیری از حادثه و مدیریت ریسک
نرم افزار SPSS مقدماتی
کارگاه ایمنی و بهداشت حرفه ای (استاندارد OHSAS 18001:2007)
ایمنی و ممیزی اتاق های برق
اصول بازرسی و ارزیابی ایمنی
مهارت های نوین آموزش برای مدرسان Train the trainer
سیستم های اعلام و اطفاء حریق
ایمنی و اطفاء حریق

41

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۹۷/۱۱/۰۳