نام و نام خانوادگی

متولد

مدرک تحصیلی

کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش سوزی و آتش نشانی(گروه ایمنی وحوادث)

مشاور آموزش ایمنی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 • کارشناس رسمی دادگستری(کشوری) رشته آتش سوزی و آتش نشانی(گروه ایمنی وحوادث)
 • رئیس گروه ایمنی و حوادث از سال ۹۴
 • عضو کمیته آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
 • مدرس دانشگاه علمی کاربردی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر ، و سازمان شهرداری ها
 • سردبیر ماهنامه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی( HSEE ) ، مؤسسه فرارسانه
 • مشاور ایمنی و آتش نشانی شهرداری نطنز، شهرداری زرین شهر، شهرداری گز و برخوار
 • کارشناس مشاور آموزش ایمنی مرکزتحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • کارشناس مشاوره، بازرسی و آموزش امور ایمنی و آتش نشانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 • مدیر مهندسی ایمنی شرکت ادیب ایمن فرایند کیش (شعبه ایران ADEPP Academy انگلستان)

“سوابق تحصیلی”

لیسانس شیمی، دانشگاه لرستان

“توانمندی ها و مهارت های حرفه ای”

 • دارای صلاحیت بررسی و اظهارنظر در خصوص تجهیزات امور ایمنی و آتش نشانی از کانون کارشناسان رسمی
  دادگستری
 • دارای گواهینامه تأیید صلاحیت عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل، از سوی معاونت روابط کار وزارت کار
 • سرممیز سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ از سال ۹۲ با گواهینامه مؤسسه QMS استرالیا
 • سرممیز سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۰ از سال ۸۴ با گواهینامه مؤسسه BSI انگلستان
 • سرممیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 ازسال ۸۹ با گواهینامه مؤسسه QMS استرالیا
 • ممیز سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ با گواهینامه مؤسسه BSI انگلستان
 • مدرس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
 • مدرس شرکت تدبیر صنعت
 • کارشناس علت یابی و بازدیداولیه بیمه های آتش سوزی بیمه سامان
 • کارشناس بازدیداولیه وارزیابی ریسک بیمه های آتش سوزی بیمه رازی

52

روابط عمومی سلامت پیشرو ایمن سپاهان

۹۷/۱۰/۲۳