گواهینامه های استاندارد

گواهینامه استاندارد

ماسک سه بعدی سپاس – شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان – مجوز تولید رسمی از سازمان غذا و دارو

ماسک N95 سپاس – شرکت سلامت پیشرو ایمن سپاهان – مجوز تولید رسمی از سازمان غذا و دارو

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی – دورف اکو -یراق دکمه ای (۹۹/۱۱/۲۶)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی – دورف اکو E یرق دکمه ای (۹۹/۱۱/۲۶)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی- دورف اکو E یراق سوزنی (۹۹/۱۱/۲۶)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی-دورف اکو یراق سوزنی (۹۹/۱۱/۲۶)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی – دورف۷ E یراق جغجغه ای (۹۹/۱۱/۲۶)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی – دورف۷ یراق جغجغه ای (۹۹/۱۱/۲۶)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی – X90E یراق جغجغه ای (۹۹/۱۱/۲۶)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی – X90 یراق جغجغه ای (۹۹/۱۱/۲۶)

پرشین سیفتی – گواهی CE اروپا -کلاه ایمنی دورف۷ (۹۹/۱۱/۲۶)

پرشین سیفتی – گواهی عایق برق – تائیدیه پژوهشکده نیرو-کلاه ایمنی X90(99/11/26)

ایمن سپاهان – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – کفش های صنعتی سپاس – ۰۱ (۱۳۹۹/۱۰/۱۴)

ایمن سپاهان – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – کفش های صنعتی سپاس – ۰۱ (۱۳۹۹/۱۰/۱۴)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی دورف E7 (95/12/07)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی اکو E – ECO E (95/12/07)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی ایکس ۹۰ – X90 (95/12/07)

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل ۲۰۱ _پارس

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۲۰۲_ پارس

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۳۰۱_ سناتور

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۴۰۱_ تندر

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۴۰۲_ تندر

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۴۰۳_ تندر

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۵۰۱_ هرکول

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۶۰۲_ اطلس

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۷۰۱_ سپیدار

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۷۰۲_ سپیدار

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۸۰۱_ صنعتگر

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۹۰۱_ دریانورد

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۹۰۳_ دریانورد

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل_۱۰۰۱ آریا

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۱۰۰۳_ آریا

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۱۲۰۲_ آذرخش

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۱۲۰۴_ آذرخش

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -عینک ایمنی مدل۱۲۰۵_ آذرخش

ماسک ترمه ( اف ان پی ای FNPA) – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات – مدل نایپاس

ماسک ترمه (اف ان پی ای FNPA) – گواهی ثبت اختراع

ماسک ترمه (اف ان پی ای FNPA)- تاییدیه دانشکده علوم پزشکی تهران

ماسک ترمه (اف ان پی ای FNPA)- (اف ان پی ای FNPA) – (تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات FFP2 – ( ترمه ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

ماسک ترمه (اف ان پی ای FNPA)- اف ان پی ای FNPA) -(تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقاتFFP3 -( ترمه ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

گروه تولیدی البرز پوشش – تائیدیه استاندارد از مرکز تحقیقات – تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع

گروه تولیدی البرز پوشش – تائیدیه استاندارد از مرکز تحقیقات – تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع | آزمون مقاومت کششی هارنس

گروه تولیدی البرز پوشش- تائیدیه استاندارد CE – تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع

گروه تولیدی البرز پوشش – تائیدیه استاندارد – تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع

گروه تولیدی البرز پوشش- تائیدیه استاندارد – تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع

گروه تولیدی البرز پوشش- تائیدیه استاندارد – تجهیزات حفاظتی کار در ارتفاع

صنایع ایمنی پوشا – گواهی استاندارد دستکش ضد اسید

صنایع ایمنی پوشا – گواهی استاندارد دستکش ضد روغن

صنایع ایمنی پوشا – گواهی استاندارد تمام دیپ دستکش مچکشدار

صنایع ایمنی پوشا – گواهی استاندارد محصولات

صنایع ایمنی پوشا -گواهی استاندارد

صنایع ایمنی پوشا – گواهی استاندارد دستکش پترو – ۹۵/۰۶/۰۳

صنایع ایمنی پوشا -گواهی استاندارد Pusha CHEM – 95/06/03

صنایع ایمنی پوشا – گواهی استاندارد Push Safety – 95/06/03

کلاه ایمنی JSP -گواهی تاییدیه استاندارد

گوشی ایمنی Force – گواهی تاییدیه استاندارد

مجتمع صنعتی میلاد – ماسک میلاد مدل ۷۵۰

تولیدی کفش پای آرا – گواهی تاییدیه استاندارد

تولیدی کفش پای آرا – تاییدیه آزمون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

تولیدی کفش پای آرا-گواهی ISO 9001:2008

تولیدی کفش پای آرا – گواهی تاییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات بهداشت کار – ۱۳۹۶

صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – عینک ایمنی مدل۷۵۷

صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – عینک ایمنی مدل۵۰۰۰

صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – عینک ایمنی مدل S90

صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – عینک ایمنی مدل S200A

صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – عینک ایمنی مدل SLB

صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – عینک ایمنی مدل WA200

صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – عینک ایمنی مدل WA300A

صنایع پارس اپتیک -تاییدیه آزمون جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – عینک ایمنی مدل Y20C

صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک G200

صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک R200

صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینکS200A

صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک SLB

صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک V200

صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک WA100A

صنایع پارس اپتیک -گواهی تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات-عینک Y20C

صنایع پارس اپتیک – پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – مدل ۳MAX با سر پنجه کامپوزیت

کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – مدل ۳MAX عایق برق با سرپنجه کامپوزیت

کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – با سرپنجه فلزی

کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – با سرپنجه کامپوزیت

کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – عایق برق با سرپنجه ی کامپوزیت

کفش ایمن پا – تاییدیه استاندارد مرکز تحقیقات – مدل BASE با سرپنجه ی کامپوزیت

بیسیم مجاز صبا مدل SK1 – مجوز سازمان تنظیم مقررات رادیویی

پرشین سیفتی – گواهی استاندارد CE

پرشین سیفتی – تائیدیه استاندارد مرکز تحقیقات -کلاه ایمنی دورف ۷ (۹۵/۱۲/۰۷)